Colofon

De website Postzegelontwerpen is ontwikkeld in 2009/2010 in het kader van de subsidieregeling digitaliseren met beleid van het Ministerie van OCW, via Senter Novem. Vernieuwd in 2022 door MMVI in samenwerking met Qabana in opdracht van Beeld en Geluid Den Haag, waarna overdracht aan het Nationaal Archief heeft plaatsgevonden.

De website wil een groot publiek kennis laten maken met de rijkdom van de collectie Postwaarden Nederland en overzeese rijksdelen, waarbij het accent ligt op de ontwerpen en de verhalen.  Uit een geschat aantal van 150.000 objecten zijn er ongeveer 10.000 uitgezocht die via deze website toegankelijk zijn gemaakt. Op dit moment (2022) wordt een klein deel van de collectie Postwaarden Nederland en Nederlands Nieuw-Guinea getoond.
Van iedere postzegel worden maximaal 4 voorfasen (schets, ontwerp, werktekening, drukproef) getoond, wat slechts een fractie is van wat zich in de collectie bevindt.
 Er wordt gewerkt aan uitbreiding van Nederland 2015-heden en Suriname, daarna volgen Nederlands-Indië en Curaçao.

Oorspronkelijke concept en realisatie: Museum voor Communicatie.
Digitalisering afbeeldingen: Pictura Imaginis BV te Heiloo
Herontwikkeling: Qabana/MMVI
 
  
 Voor informatie is behalve uit eigen bronnen gebruik gemaakt van het Handboek Postwaarden Nederland www.postwaarden.nl

Voor de biografieën van ontwerpers zijn vooral de volgende bronnen geraadpleegd:  
- Visies op vormgeving: Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 1 (1874-1940) en deel 2 (1944-2000)/ Frederike Huygen.  
- De website van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie www.rkd.nl

De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren NVPH heeft toestemming verleend de nummering van de NVPH-catalogus te gebruiken www.nvph.nl
Met dank aan de NVPH voor het mogen gebruiken van de catalogusnummers voor de postzegels
en het Handboek Postwaarden Nederland voor de financiële ondersteuning van de vernieuwing.